Sysselsättnings­grad historiskt

1976–2014

Syssel­sättnings­graden definieras som antalet sysselsatta i Sverige relativt till befolkningen. Befolkningen är i detta fall summan av syssel­satta, arbets­lösa, samt de som ej ingår i arbets­kraften, enligt uppskattning i Arbets­krafts­undersökningarna (AKU). 2005 ändrades definitionen av arbets­kraften till att gälla åldern 15–74 år istället för som tidigare 16–64 år. Samtliga siffror nedan använder den “gamla” definitionen 16–64 år för att syssel­sättnings­graden ska vara jämförbar över hela tids­serien.

Efter den högsta noteringen 1990 föll syssel­sättnings­graden i Sverige kraftigt, till en ny lägstanivå 1997. Syssel­sättningen återhämtade sig därefter men ligger sedan dess kvar på en betydligt lägre nivå än under 1980-talet.

Befolk­ningen
16–64 år
Antal syssel­satta Syssel­sättnings­grad
19765,16 milj.4,01 milj.77,69%
19775,17 milj.4,03 milj.77,95%
19785,18 milj.4,04 milj.78,10%
19795,19 milj.4,11 milj.79,17%
19805,21 milj.4,16 milj.79,79%
19815,23 milj.4,16 milj.79,45%
19825,25 milj.4,15 milj.79,06%
19835,27 milj.4,16 milj.78,94%
19845,29 milj.4,20 milj.79,36%
19855,29 milj.4,24 milj.80,25%
19865,29 milj.4,27 milj.80,76%
19875,30 milj.4,32 milj.81,45%
19885,32 milj.4,38 milj.82,20%
19895,36 milj.4,44 milj.82,93%
19905,40 milj.4,49 milj.83,11%
19915,42 milj.4,40 milj.81,04%
19925,45 milj.4,21 milj.77,27%
19935,46 milj.3,96 milj.72,59%
19945,50 milj.3,93 milj.71,47%
19955,52 milj.3,99 milj.72,17%
19965,54 milj.3,96 milj.71,57%
19975,55 milj.3,92 milj.70,67%
19985,56 milj.3,98 milj.71,53%
19995,58 milj.4,07 milj.72,89%
20005,60 milj.4,16 milj.74,23%
20015,63 milj.4,24 milj.75,27%
20025,67 milj.4,24 milj.74,90%
20035,70 milj.4,23 milj.74,25%
20045,74 milj.4,21 milj.73,45%
20055,77 milj.4,35 milj.73,88%
20065,83 milj.4,43 milj.74,51%
20075,88 milj.4,54 milj.75,64%
20085,92 milj.4,59 milj.75,71%
20095,96 milj.4,50 milj.73,48%
20105,99 milj.4,52 milj.73,37%
20116,01 milj.4,63 milj.74,77%
20126,01 milj.4,66 milj.74,90%
20136,02 milj.4,70 milj.75,52%
20146,04 milj.4,77 milj.75,99%
20156,06 milj.4,84 milj.76,69%
20166,11 milj.4,91 milj.77,40%

Källor: