Sysselsättnings­grad sedan 2006

2006–2016

Syssel­sättnings­graden definieras som antalet sysselsatta i Sverige relativt till befolkningen. Befolkningen är i detta fall summan av syssel­satta, arbets­lösa, samt de som ej ingår i arbets­kraften, enligt uppskattning i Arbets­krafts­undersökningarna (AKU). Anledningen till att siffran skiljer sig från den historiska syssel­sättnings­graden är att den serien rör åldern 16–64 år, medan nedan­stående använder den nya definitionen på 15–74 år som använts sedan 2005.

Andelen syssel­satta har ökat och minskat något de senaste åren, men befinner sig idag på i stort sett samma nivå som vid regeringsskiftet 2006.

Källa: