Inkomst­fördelning

1975–2013

Inkomst­fördelningen i ett land uttrycks vanligtvis med den så kallade Gini­koefficienten. Denna har ett värde mellan 0 (helt jämnt fördelade inkomster) och 1 (helt ojämnt fördelade inkomster). Ju lägre Gini­koefficient desto mer jämnt fördelade är med andra ord inkomsterna i befolkningen. Diagrammet visar förändringen av Gini­koefficienten i Sverige över tid.

Som framgår av diagrammet har inkomst­skillnaderna i Sverige konti­nuerligt ökat sedan de lägsta nivåerna i början av 1980-talet. uppmättes de största inkomst­skillnaderna i Sverige sedan mätningarna påbörjades 1975.

Källa: